Արձագանքեք մասնաւոր նամակով

Զիջումենրի մասին խոսողները, հիմարներ են, ովքեր չեն ճանաչում թուրքերին, նրանց կրոնը որով և առաջնորդվում են, ինչպես նաև ռուսական աշխարհակալություան միապետականության հիմնանպատակները: Սրանք քըստմներ են, հոգիները սատանային ծախվածներ: Գիտե՞ք ինչից են գալիս զիջումների մասին խօսակցութիւնները՝ անիրազէկութիւնից, մեծամտութիւնից եւ ստրկամտութիւնից։ Եթէ արդար ես, ի՞նչն ես զիջելու՝ արդարութիւ՞նը։ Եթէ անարդար ես, ի՞նչու չես զիջում յանուն արդարոթեան։ Սովորականից բարձր վարձատրութեամբ հայերէնից եւ ռուսերէնից անգլերէն թարգմանութիւնների աշխատանք կայ։ Արձագանքեք մասնաւոր նամակով։

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply