Ի մեջ այլոց

Ի մեջ այլոց անցյալ դարի 70 ականների կեսերին Հայաստանի Ակադեմիայում զեկուցման էին հրավիրել մեր անվանի ակադեմիկոս Գրիգոր Գյուրզադյանին, որը ակադեմիայի ակադեմիկոսների գիտնականների համար գիտության զարգացման իր ենթադրություններն էր անում մի հիսուն տարվա կտրվածքով եվ ավելի…ֆիզիկայի, տեխնոլոգիաների, գենետիկայի, բժշկության մասին եվ մոմպյուտերային հաշվիչ մեքենաների առթիվ շատ մոտիկ էին իր կանխատեսումները…գենետիկայ եվ բժշկության ասպարեզում նա կանխատեսում էր մեծաթիվ հիվանդությունների

վերացումը, իսկ գենետիկայի ասպարեզում կարծում էր , որ մարդկությունը մի երկուհարյուր տարուց կկարողնա մարդկային ուղեղի հիշողությունը եվ միտքը եվ հենք ինքնությունը տեղափոխել ոչ օրգանական մի համույթ դրանվ մարդուն գուցե անմահություն պարգեվելով…զեկուցումը ընդունվեց շատ մեծ ոգեվորությամբ ու ծափերով, նա իսկապես մեր հանճարեղ հայերից էր, մոռացա ասեմ որ ես էդ տարիներին ակադեմիայի գրադարանում էի աշխատում , եվ բոլոր մեր աշխատակիցներն էլ մուտք ունեին ….

Comments

comments

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply